انجمن زیست شناسی

مرکز آموزشی فرزانگان شهرکرد

مطالب جالب زیست شناسی

    
با تدبیر و اندیشه در ساختار بدن موجودات زنده و اکوسیستم های زیبای طبیعی می توان به وضوح خدا را درک کرد.

۱) پروانه ها با پا شیره گل را می چشند نه با زبان.

۲) مار ها گوش ندارند و صدا ها را با زبان تشخیص می دهند.

۳) پلاتی پوس یا ارنی تورنگ پستانداری تخم گذار بوده با دمب سگ مانند که تخم ها تا به دنیا آمدن به دم چسبیده اند. این جانور دارای پنجه هایی با پرده میانی جهت شنا بوده فعالیت آن بیشتر در شب است.

۴) شتر جهت سفر در بیابان داری کوهانی شامل تلی از چربی است و همچنین در معده آن اندام های فلاسک مانند جهت ذخیره آب وجود دارد

۵)هنگام تکلم برای هر کلمه ۷۲ ماهیچه به انقباض در می آید.

۶)اگر تقسیم دوتایی در یک باکتری ۲۴ ساعت ادامه یابد یک توده ۲ تنی حاصل می شود.

۷)انسان با خوردن ۲۰ نیش از زنبور عسل در آن واحد قطعا خواهد مرد.

۸)اسب دریایی ماده با گذارن تعدادی تخم در یک توده بزرگ در زیر دم جنس نر عملا وظیفه مراقبت از تخم ها را تا زمان تولد نوزادان به عهده جنس نر می گذارد.

۹) چشم انسان در هر بار پلک زدن و حرکات چشم مقداری اشک توسط غدد اشکی تولید می کند.                                                                        

۱۰) از پیاز روغنی دارای گوگرد تولید می شود که علاوه بر دادن بوی تند به پیاز عامل تحریک اشک از چشم نیز است.

                                                                                                                                                                                                                                    

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۱ بهمن۱۳۹۰ساعت 16:14  توسط راضیه هیبتیان  |